ONDERWERPEN

22 april. Agro-ecologie op de dag van de aarde

22 april. Agro-ecologie op de dag van de aarde


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Miguel Ángel Núñez

Beetje bij beetje krijgt agro-ecologie nieuwe ruimtes in de complexe wereld van de landbouw. We genereren een schat aan kennis uit inheemse, lokale kleine en middelgrote landbouw en combineren deze met specifieke en geavanceerde kennis van ecologisch duurzame landbouwwetenschap.

Op weg naar een nieuwe Agrovoedselsoevereiniteit


Beetje bij beetje krijgt agro-ecologie nieuwe ruimtes in de complexe wereld van de landbouw. De grote uitdaging is al in aanbouw: harde, vernederende en vervuilende technologieën worden vervangen; op basis van het herstel, het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen en de productie van voedsel met een hoog biologisch gebruik, verankerd in nieuwe sociale productievormen.

Agro-ecologie genereert een opeenstapeling van kennis van inheemse, lokale kleine en middelgrote landbouw, gecombineerd met bijzondere en geavanceerde kennis van ecologisch duurzame landbouwwetenschap.

Agro-ecologie wordt ondersteund door in wezen participatieve methoden waarbij de kennis van onze boeren wordt verhoogd om ze te integreren in het ontwerp en beheer van duurzame agro-ecosystemen. Om deze reden wordt het geconfronteerd met de voorwaarden voor de bevordering van nieuwe paradigma's in de landbouw. Later zal worden opgemerkt dat met het gebruik van de principes van agro-ecologie in agro-ecosystemen het onderscheid tussen de productie en het genereren van kennis en de toepassing ervan praktisch wordt geëlimineerd. In tegenstelling tot het paradigma van de groene agrarische bio-revolutie die heeft bestaan ​​in de overheersing van de natuur op basis van de ideologie van "vooruitgang"; in de "afgoderij van groei" en een hele constellatie van wetenschappen en interesses die eraan inherent zijn (6). Voorwaarden die gericht zijn op het verergeren en verdiepen van de wereldwijde beschavingscrisis, geradicaliseerd in sociale uitsluiting; in de oneerlijke verdeling van hulpbronnen en de verschillende agromilieuspanningen die, zoals we hieronder zullen begrijpen, geleidelijk worden overwonnen door de complexe, stille en krachtige productieve actie die de agro-ecologie ons leert.

Concrete vorderingen in de agro-ecologie

Het daaruit voortvloeiende Engelse tijdschrift The Ecologist in de uitgave van maart 2008, getiteld een onderzoek: "10 redenen waarom biologische landbouw de wereld kan voeden". Deze argumenten worden samengevat in de volgende categorieën: productie, energie, kooldioxide-uitstoot, watergebruik, lokale productie, pesticiden, effecten op agro-ecosystemen, voedingsvoordelen, terugwinning van zaden en het creëren van banen. Hieronder zullen we enig bewijs presenteren, het integreren met andere vorderingen die agro-ecologische wetenschap pleit voor ons om vooruitgang te boeken in een andere en authentieke agrovoedingssoevereiniteit:

1) In Brazilië werd met behulp van groenbemesters (zaaien van peulvruchten) en hun biologische stikstofbinding geconstateerd dat de opbrengst van maïs en tarwe verdubbelde in vergelijking met de productie met agro-toxines (1).

2) In Mexico hebben biologische koffieproducenten hun opbrengsten met 50% verhoogd (2).

3) In 25 jaar onderzoek heeft het Rodale Instituut aangetoond dat de verbetering van de bodembiostructuur, naast het verminderen van de effecten ervan als gevolg van droogte en overstromingsprocessen, bijdraagt ​​aan de verhoging van de gewasopbrengsten (3).

4) In 57 landen hebben 286 duurzame landbouwprojecten beheerd met agro-ecologische technieken een gemiddelde opbrengststijging van 64% behaald. Het behalen van de volgende positieve effecten: toename van bodembemesting; ophoping van organisch materiaal; vasthouden van water en kooldioxide; terugwinning van inheemse zaden en drastische vermindering van pesticiden (2).

5) De productie met agro-ecologische technieken kan in biologische systemen tussen 25% en 58% besparen op het energieverbruik in vergelijking met landbouwsystemen die met pesticiden werken (1).

6) Agro-ecologische technieken verhogen de vruchtbaarheid van de bodem en de biostructuur ervan, waarbij het synergetische principe in het productieve systeem wordt geverifieerd, zoals de uitbreiding en groei van wortels zodat de bodems diep zijn en het gehalte aan organisch materiaal toeneemt (4). Er wordt ook een behoud van 28% van het kooldioxidegehalte in de bodem bereikt (5).

7) De biostructuur van een agro-ecologisch beheerde bodem voldoet aan het principe van nutriëntenkringloop, wanneer het de toename van mineralisatie (minerale fixatie in de bodem) beïnvloedt, waardoor meer water in de bodem blijft. Op deze manier vermijden we de problemen van verdichting, erosie, verzilting en bodemdegradatie (1).

8) Biomeststoffen en biostimulatoren, ook wel microbiële inoculanten genoemd, kunnen worden gedefinieerd als producten op basis van micro-organismen die normaal in de bodem leven, hoewel in kleine populaties, en die, door hun populatie te vergroten door kunstmatige inoculatie, in staat zijn om aan planten door hun biologische activiteit, een belangrijk deel van de voedingsstoffen die ze nodig hebben voor hun ontwikkeling, en om hormonale of groeibevorderende stoffen te leveren (6).

9) Tussen 2005 en 2006 steeg de verkoop van biologische producten in het Verenigd Koninkrijk met 53%. Overeenkomend met deze stijging van 95 naar 146 miljoen Britse ponden (7).

10) Het weefsel van agro-ecologisch gekweekte planten is sterker en dikker, wat tot op zekere hoogte helpt om te voorkomen dat planten worden aangevallen door ongedierte en insecten. Evenzo is aangetoond dat het agro-ecologische principe van complementariteit dat wordt gegeven door de rotatietechnieken en de associatie van gewassen in specifieke perioden, biofysische obstakels zijn om het doorbreken van de ecologische cycli van insecten en plagen te verstoren (8).


11) Een van de wetenschappelijke principes van agro-ecologie is biodiversiteit (4). De biodiversiteit in de lucht van een agro-ecosysteem is geïntegreerd met de biodiversiteit in de bodem en de ondergrond en vormt een functionele agrobiodiversiteit die dient om meer natuurlijke plaagbestrijding te verkrijgen (9). Ongeveer 70 onafhankelijke onderzoeken concluderen dat biodiversiteit de verschillende componenten in de trofische niveaus van de productieve gemeenschap verhoogt (10).

12) Door de nutriëntenniveaus te vergelijken die worden aangetroffen in gewassen die worden geproduceerd door agro-toxines en agro-ecologische gewassen, bevatten deze laatste hoge niveaus van 21 essentiële voedingsstoffen. Voedingsstoffen zoals vitamine C zijn inbegrepen; ijzer; Magnesium; Bij elkaar passen; Polyfenolen en antioxidanten (11) en een laag nitraatgehalte in voedsel (12).

13) In zes afzonderlijke onderzoeken is aangetoond dat vee dat met gras en biologisch voer wordt gevoerd, in de geproduceerde melk hoge gehaltes aan de volgende antikankervoedingsstoffen bevat: omega-3-vetzuren; vitamine E en bètacaroteen. In een van die bewijzen was het gemiddelde omega-3-vetzuur 68% hoger dan bij traditionele veevoeders (13).

14) 1,5 miljard boeren zijn afhankelijk van hun eigen zaden (14).

15) Plattelandsgemeenschappen in derdewereldlanden zijn afhankelijk van tot 90% van de door hen geproduceerde, geselecteerde en geconserveerde zaden; ze hebben hun eigen vermogen om hun diversiteit te behouden (14).

16) Syngenta, de op twee na grootste transnationale biotechnologie ter wereld, heeft verschillende lijnen biologische zaden te koop (1).

17) De Heritage Seed Library in Warwickshire heeft een collectie van 800 variëteiten van biologische gewassen die zijn verkregen door middel van open bestuiving. Nog niet te koop (1)

18) Agro-ecologische productie is intens vanwege de arbeid die erin wordt gebruikt. Kleine landbouwbedrijven, agro-ecosystemen en alternatieve landbouwbedrijven zijn zeer divers in hun productiesystemen en vereisen regelmatig en systematisch menselijk toezicht in afwezigheid van pesticiden (1). Agro-ecologie lijkt meer werkgelegenheid te genereren.

19) De University of Excess in het Verenigd Koninkrijk meldt dat biologische landbouwbedrijven in dat land 32% meer banen hebben opgeleverd dan in vergelijking met andere conventionele landbouwsystemen (15).

20) In het VK is de gemiddelde leeftijd van boeren 56 jaar. Er wordt geëvalueerd dat het personeelsbestand dat met agro-ecologie gepaard gaat, fundamenteel jong is. Niet alleen werkende biologische landbouw, maar ook duizelingwekkend betreden in de enorme industrie van groene of biologische producten (1).

21) In Venezuela hebben we al onze eerste 156 professionals in de agro-ecologie die zijn afgestudeerd aan de Bolivariaanse Universiteit van Venezuela; verschillende universiteiten bespreken en doceren diploma's en specialiteiten van het vierde kennisniveau; voor het nationale privilege is het Latijns-Amerikaanse Agro-ecologische Instituut "Paolo Freire" aan de gang; verschillende laboratoria voor biologische producten zijn actief; De landelijke agro-ecologische scholen van de IPIAT in Barinas, Portuguesa zijn begonnen, in Mérida zullen ze op 14/05 in Timotes worden ingehuldigd met de viering van San Isidro. Ze zijn een feit. We hebben vooruitgang geboekt bij het opstellen van het Nationale Agro-ecologieplan, dat in 2008 18.000 hectare beslaat. in 7 pilootstaten. Dit plan werd geboren als een vereiste voor de Bolivariaanse revolutionaire regering voor productieve activiteiten en in de overgang naar agro-ecologische praktijken die zijn gegenereerd in 74 gemeenschappen, 23 gemeenten en 7 staten. Ongeveer 2267 producenten zijn gegroepeerd die werken in transitie 3730 heeft (4).

Conclusie:

Naast de inzet van acties die de agro-ecologiewetenschap bewegen, toont het ons aan dat om de individuele of collectieve voedselzekerheid te verbeteren, we vroeg of laat geneigd zullen zijn om ons te identificeren en bij te dragen met een activiteit of actie in de verschillende productieprocessen, in de specifieke landbouw -voedselketen. Dit impliceert het bevorderen van nieuwe vormen van sociale organisatie voor de productie en het naleven van sociale medeverantwoordelijkheid om het agrofoodaanbod te overwinnen dat in toenemende mate wordt gevraagd door stedelijke en landelijke sectoren.

Het gaat er in onze gemeenschappen om dat we beginnen te weten, begrijpen en nadenken: hoe wordt ons voedsel geproduceerd, wordt het gedistribueerd, wordt het verwerkt of getransformeerd, wordt het op de markt gebracht en uiteindelijk geconsumeerd? Met andere woorden, er wordt een poging gedaan om de transparante guacal van de nieuwe landbouw te maken, niet om door te gaan met de donkere guacal die leidt tot de vervuiling en vernietiging van natuurlijke hulpbronnen; onszelf en de bestaande productieve agrovoedingsstoornis.

Op deze nieuwe Aardedag vragen we alle sociale krachten die aandringen op de onvermijdelijke maatschappelijke veranderingen die worden gevoeld, dat we de nieuwe visie en missie waarderen die het overheidsbeleid inzake landbouw- en voedselsoevereiniteit moet impliceren; deze moeten in wezen worden gewaardeerd met het prisma van agro-ecologische wetenschap en productie. Het is niet anders opgevat. Zoals we hebben uitgelegd in de gepresenteerde synthese: agro-ecologie is de enige wetenschap die echt het hoofd kan bieden aan de kritieke agromilieu-uitdagingen en complicaties die de landbouwproductie vandaag de dag heeft, zoals: klimaatveranderingen, de stijging van de gewastemperaturen, het verlies van grondwaterstanden in de bodems, hun vervuiling, de noodzaak om de productieve processen uit de bodem te verbeteren en de opslag van koolstof, energiebesparing, het behoud van agrobiodiversiteit en hydrografische bekkens, naast andere spanningen. Weerstanden die het niet mogelijk maken om vooruitgang te boeken in de veranderingen door en te overwinnen; de plaag van honger als het belangrijkste ecologische probleem van de mensheid.

Bibliografische verwijzingen

1) http://www.theecologist.org/archive_detail.asp?content_id=1184. / 0103/2008

2) Pretty, 2006. http://www.rimisp.org/getdoc.php?docid=6440.

3) Lim Li Ching (2005) Organic presteert beter dan conventioneel in klimaatextremen, webtoegang: http://www.i-sis.org.uk/OrganicOutperforms.php.

4) Nuñez, M.A. Agro-ecologie in de Venezolaanse voedselsoevereiniteit. Ed.IPIAT, Mérida, Venezuela 2007.

5) Fairlie, 2007, 'Can Britain Feed Itself?', The Land, Winter 2007-8.

6) Lanz R. (2008) Voor een radicale politieke ecologie. De nationale. 21 maart. Venezuela.

7) Martinez, Viera, R. (2006) Bacteriële biofertilizers en biostimulatoren als basispijlers van agro-ecologie. Alomvattende samenwerkingsovereenkomst tussen Cuba en Venezuela. MAT; MINEP en CIARA Foundation. Caracas, Venezuela.

8) Soil Association (2006) Organic Market Report 2006, samenvatting, Soil Association, Bristol.

9) Francis, C. A. & Clegg, M. D. (1990) Gewasrotaties in duurzame productiesystemen, duurzame landbouwsystemen 107-122.

10) Altieri, M.A. 2005 Agro-ecologische basis voor de conversie van biologische landbouwvideo. CASRD en University of Berkeley.

11) Hole, A. G., Perkins, A. J., Wilson, J. D., Alexander, I. H., Grice, P. V., Evans, A. (2005) Komt biologische landbouw ten goede aan de biodiversiteit? Biologische instandhouding, 122, 113-130.

12) Soil Association, 2008: http://tinyurl.com/3aye3g

13) Gundula Azeez, beleidsmanager, Bodemvereniging, persoonlijke communicatie 01/2008.

14) Soil Association, 2007: http://tinyurl.com/3e3fby

15) Wereld Sociaal Forum 2006. Caracas Venezuela. Latijns-Amerikaanse agro-ecologische beweging (MAELA).

16) Soil Association (2006) Organic Works Report: een onderzoek naar werkgelegenheid op biologische boerderijen uitgevoerd door University of Essex 2005.


Video: Agro-ecologie doe je zo: De Akelei (Mei 2022).