Categorie MILIEUEDUCATIE


MILIEUEDUCATIE

Wat doen planten na een bosbrand?

We zijn gewend om beelden te zien van kale bergen na verwoestende branden die elke zomer plaatsvinden. Wat doen planten om deze verstoring te verhelpen? Bosbranden zijn tegenwoordig een probleem en worden steeds heviger door menselijke activiteit. Vuur is echter ook een natuurlijke verstoring in mediterrane omgevingen, en daarom hebben veel van de plantensoorten zich eraan aangepast en worden er zelfs door begunstigd.
Lees Verder
MILIEUEDUCATIE

Milieueducatie zal de besluitvormingsmatrix veranderen

De natuurlijke omgeving is van cruciaal belang geweest bij het vormgeven van onze soort en hoe we ons gedurende millennia hebben ontwikkeld, maar in onze relatief korte geschiedenis zijn we het belang van de natuur uit het oog verloren. Nu de planeet geconfronteerd wordt met de ernstige gevolgen van klimaatverandering en een wereldwijde inspanning gaande is om de uitstoot te verminderen en een duurzame toekomst voor nieuwe generaties te creëren, moet de vraag gesteld worden: hoe nemen we het milieu en duurzame ontwikkeling op in ons onderwijssysteem?
Lees Verder